Mashhad BIM

مزاياي بيم(BIM)براي پيمانکاران و مجريان محترم

مزاياي بيم(BIM)براي پيمانکاران و مجريان محترم

- بررسی تداخلات قبل از اجرا

- کیفیت بهتر اجرا

- بهینه سازی روند اجرای پروژه ها

- مدیریت ایمنی در اجرا

- برنامه ریزی و تجهیز بهینه کارگاه

- کمترین خطا و اشتباه و دوباره کاری ها در مراحل اجرا

- کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه

- پیش ساخته سازی

- جانمایی تاورکرین با حداکثر راندمان

- مستندسازی دیجیتالی پروژه و صورت مجالس

- استفاده از مدل ساخته شده به عنوان مرجع ساخت و تولید صنعتی

- بروز رسانی سریع تغییرات

- زمان بندی و شبیه سازی گرافیکی فرآیند ساخت

- متره مصالح و برآورد هزینه جبهه کاری های مختلف

- جمع بندی هزینه ها و کنترل آن ها توسط مدیران پروژه

MashhadBIM مشهدبیم-مدیرگروه: مجتبی طاهری برون

Powered by Warp Theme Framework