Mashhad BIM

مزاياي بيم(BIM)براي مشاوران و طراحان محترم

مزاياي بيم(BIM)براي مشاوران و طراحان محترم

 - بررسی استانداردها در مدل

 - برآورد هزینه همزمان با مدل سازی و تهیه اسناد مناقصه

 - بررسی تداخلات

 - طراحی یکپارچه بهتر

 - خدمات بهتر به کارفرمایان

 - مرور مراحل ساخت و کمک به طراحی بهتر

 - همکاری گروهی منسجم در پروسه طراحی

 - طراحی و ترسیم نقشه های با دقت بالا

 - معماری داخلی کاملا اجرایی به همراه

 - دقت بسیار بالا در فرآیند طراحی

 - تصویرسازی دقیق تر از پروژه در مراحل اولیه طراحی

 - محاسبات سازه ، انرژی نور

 - امکان بروز رسانی و اعمال تغییرات نقشه ها در هر زمان

MashhadBIM مشهدبیم-مدیرگروه: مجتبی طاهری برون

Powered by Warp Theme Framework